FaunaProtect mitigerende maatregelen

Mitigerende maatregelen

Voor veel woningcoöperaties is het belangrijk om te verduurzamen. De verduurzamende maatregelen zijn uiteindelijk beter voor het milieu en maken de woningen ook interessanter. Desondanks kunnen de verduurzamende werkzaamheden niet altijd direct uitgevoerd worden. Wanneer de woningen zich in het leefgebied van één of meerdere beschermde diersoorten bevinden, moeten er vaak mitigerende maatregelen genomen worden. Niet alleen is dat een verantwoorde keuze, maar het is in veel gevallen ook wettelijk verplicht om mitigerende maatregelen te nemen.

Contact opnemen

Mitigerende maatregelen flora faunawet

Wanneer een diersoort benadeeld wordt door de werkzaamheden aan een woning, dan mogen deze werkzaamheden niet zomaar uitgevoerd worden. Men moet dus eerst nagaan of een diersoort benadeeld wordt, is dat inderdaad het geval, dan is mitigatie essentieel. Faunaprotect is specialist in mitigerende maatregelen en denkt graag mee aan een passende oplossing. Wij hebben veel ervaring in de bouw en spreken zowel de taal van de aannemer als de taal van de ecoloog. We bedenken een ecologisch verantwoorde oplossing die ook acceptabel is voor de opdrachtgever. Zo kunnen de werkzaamheden zo snel mogelijk worden uitgevoerd, zonder dat dit ten koste gaat van de fauna. We kunnen mitigerende maatregelen nemen voor diverse diersoorten, waaronder de huismus, de gierzwaluw en de vleermuis.

Projecten

Mitigerende maatregelen vleermuizen

Er kunnen diverse mitigerende maatregelen genomen worden voor vleermuizen. De mitigerende maatregelen zijn op te delen in verschillende fases. In eerste instantie moet het gebouw ‘natuurvrij’ gemaakt worden. Vleermuizen mogen niet verjaagd worden, maar moeten op eigen initiatief het gebouw verlaten. Wij bedenken een oplossing om de dieren te ontmoedigen, zodat ze zich niet langer in het gebouw nestelen. Zo kunnen we bijvoorbeeld exclusion flaps en weringsborstels plaatsen. We zorgen ervoor dat er tijdelijke nestkasten hangen, zodat de vleermuizen gedurende de bouw een plek hebben om zich te nestelen. Tot slot moeten er ook permanente verblijfplaatsen voor de dieren komen. Ook deze voorzieningen kunnen onze specialisten inbouwen voor onze opdrachtgevers.

Wij bedenken graag passende mitigerende maatregelen

Faunaprotect heeft al veel projecten succesvol kunnen afronden. Wil jouw organisatie ook beginnen met verduurzamen? Dan moet je een ecoloog vinden die de geschikte mitigerende maatregelen bepaald voor de beschermde diersoorten die zich mogelijk in of rondom de gebouwen bevinden. De ecoloog bedenkt een efficiënte en ecologisch verantwoorde oplossing, zodat de woningen snel verduurzaamd kunnen worden, zonder dat de lokale fauna benadeeld wordt. Wij werken samen met diverse ecologische adviesbureaus, onder andere die lid zijn van het netwerk groene bureaus.

Ben je benieuwd wat wij voor jou kunnen betekenen op het gebied van mitigerende maatregelen? Neem dan gerust contact met ons op om de mogelijkheden door te nemen. We vertellen je graag meer over onze dienstverlening.

Werkzaamheden
OFFERTE AANVRAGEN