Fauna Protect2023-11-15T08:51:33+00:00
Fauna Protect

Wij maken verduurzaming mogelijk

Fauna Protect

Wij maken verduurzaming mogelijk

Fauna Protect

Wij maken
verduurzaming
mogelijk

Mitigerende maatregelen

Bij renovaties, verbouwingen en nieuwbouw kunnen beschermde diersoorten ervoor zorgen dat een project stilgezet moet worden. Fauna Protect ontzorgt aannemers, woningcorporaties en andere opdrachtgevers bij het uitvoeren van mitigerende maatregelen. In samenwerking met ecologen zorgen we ervoor dat de wetgeving wordt nageleefd en dat we aan de richtlijnen voldoen om een ontheffing te krijgen. De ecoloog stelt een soortenmanagementplan (SMP) op. Fauna Protect ontvangt vervolgens een ecologisch werkprotocol (EWP) van de ecoloog. Aan de hand van dat protocol voeren we de mitigerende maatregelen uit.

Fauna Protect Vleermuiskast ophangen
Fauna Protect

Fauna Protect grijpt deze
ontwikkelingen graag aan
om de biodiversiteit in
Nederland te vergroten.

Onze specialisten werken volgens een gedragscode

Onze specialisten hebben veel expertise en voeren hun werk met passie uit. U kunt er dan ook op vertrouwen dat de maatregelen correct worden aangebracht. Bovendien werken onze specialisten bij de meeste werkzaamheden volgens een gedragscode, in de vorm van een juridisch document. Daarin is exact vastgelegd op welke manier de werkzaamheden uitgevoerd moeten worden. Het uitvoerend personeel krijgt duidelijke instructies op basis van het werkprotocol. Uiteraard zien de leidinggevende en de ecoloog erop toe dat de gedragscode wordt nageleefd.

Het belang van een gedegen onderzoek

Fauna Protect werkt voor ecologisch onderzoek samen met ervaren ecologische adviesbureaus, zoals Ecoassist, Ecodat, Ecogroen, Arcadis en Econsultancy. Het is essentieel dat u nagaat of er zich beschermde diersoorten in een woning of pand bevinden, voordat u aan een renovatie of verbouwing begint. Doet u dat niet, dan riskeert u een hoge boete. In veel gevallen is men er niet van op de hoogte dat er een beschermde diersoort in huis leeft.

Zo produceren vleermuizen bijvoorbeeld geluiden die voor de mens nauwelijks hoorbaar zijn. Vleermuizen brengen geen schade aan in een woning. Zij kunnen al binnenkomen via een opening van slechts acht millimeter. Benadert u Fauna Protect voor een ecologisch onderzoek, dan weet u zeker of er zich beschermde dieren in uw woning bevinden.

Neem tijdig contact met ons op

We raden opdrachtgevers aan om tijdig contact met ons op te nemen. Een ecologisch onderzoek duurt namelijk al snel één jaar. In de regel duurt het zes maanden voordat u in het bezit bent van een ontheffing. Aangezien wij bij het uitvoeren van mitigerende maatregelen namelijk rekening dienen houden met de paartijd, het broedseizoen en de kraamtijd.

Tot slot

Tot slot duurt het nog eens zes maanden voordat de mitigerende maatregelen voltooid zijn. Tevens worden de aangebrachte maatregelen getoetst worden op effectiviteit.

We geven u graag als tip mee om zoveel mogelijk natuur-inclusief te bouwen en preventief te mitigeren. Zo draagt u bij aan een wereld waarin we de natuur zoveel mogelijk ruimte geven.

Kwaliteit, passie, vakmanschap en vriendelijkheid
vormen de kernwaarden van Fauna Protect

Wij werken duurzaam en veilig

Wist u dat wij gecertificeerd zijn? Zo zijn wij in het bezit van een VCA** certificaat en het MVO keurmerk, dit delen wij met trots. Bij Fauna Protect verbeteren wij onze processen continu op veiligheid en verduurzaming. Wij maken ons sterk voor natuur, milieu en investeren in de veiligheid van onze medewerkers. Het belang van de klant en natuur staan altijd voorop; flexibiliteit, duurzaamheid en oplossingsgericht werken hebben we hoog in het vaandel staan.

         

Fauna Protect
Fauna Protect

Plaats uw review en wij doneren daarvoor €10,- aan Vogelbescherming Nederland en de Zoogdier Vereniging.

Fauna Protect

Referenties van Fauna Protect

Fauna Protect nieuwsberichten

Wil je meer weten over Fauna Protect

Woningen
ontmoedigd

0
Aantal gebouwen of woningen “natuurvrij” gemaakt

Tijdelijke nestkasten opgehangen

0
Aantal tijdelijke vleermuis, huismus- of gierzwaluwnestkasten opgehangen

Permanente verblijf-plaatsen ingebouwd

0
Aantal permanente vleermuis, huismus- of gierzwaluwkasten ingebouwd in metselwerk gevels

Projecten succesvol afgerond

0
Mooie projecten in goede samenwerking afgerond
Ga naar de bovenkant