Fauna Protect

Wij werken met het digitale logboek

Fauna Protect

Wij werken met het digitale logboek

Fauna Protect

Wij werken met
het digitale
logboek

Het digitale logboek

Wij werken voor, tijdens en na een project met een digitale tool. Deze tool is door Fauna Protect zelf ontwikkeld, een overzichtelijk besturingssysteem en praktisch om mee te werken. De betrokken partijen (wooncorporatie, aannemer, ecoloog en Fauna Protect) kunnen op elk moment inloggen om informatie in te zien over het desbetreffende project. In deze online omgeving vinden de partners documenten als SMP (soortenmanagementplan), EWP (ecologisch werkprotocol), planningen, de te gebruiken producten en veiligheidsvoorschriften.

Fauna Protect
Fauna Protect

Ook wordt er per adres aangegeven welke werkzaamheden gepland zijn en welke werkzaamheden al voltooid zijn. De uitgevoerde werkzaamheden worden middels foto’s en tekst onderbouwd. Zo creëren we een digitaal logboek, dat overgedragen kan worden aan de ecoloog. Op basis van het logboek kan de ecoloog zijn rapport schrijven. Fauna Protect ontzorgt dus niet alleen de opdrachtgever, maar ook de ecoloog. Beiden zijn nu in staat om zich te richten op datgene wat voor hen van belang is.

Advies nodig of heeft u vragen?
Neem hier contact op met ons