Fauna Protect

Het aanbrengen van permanente voorzieningen

Fauna Protect

Het aanbrengen van permanente voorzieningen

Fauna Protect

Het aanbrengen
van permanente
voorzieningen

Het aanbrengen van
permanente voorzieningen

Met het aanbrengen van permanente voorzieningen, bedoelt men het inmetselen van permanente vleermuis-, gierzwaluw- en huismuskasten. Er zijn verschillende soorten kasten. Zo is er onderscheid tussen kraamverblijven, zomerverblijven, paarverblijven en winterverblijven. De kasten worden gemonteerd tijdens de verduurzaming van de woning of het complex.

Fauna Protect Vleermuiskast ophangen
Fauna Protect

De gevel wordt ingeslepen om een gat te creëren, waar vervolgens een specifiek type kast in geplaatst kan worden. Vervolgens worden er voegen rondom de kast geplaatst voor een nette afwerking. De locatie waar de kast komt te hangen is vooraf bepaald door een EWP (Ecologisch Werk Protocol) en wordt gecontroleerd door een projectleider. De werkzaamheden worden vastgelegd in ons digitale logboek.

Advies nodig of heeft u vragen?
Neem hier contact op met ons