Mitigatie

Mitigatie is vandaag de dag een belangrijk onderwerp. Het verduurzamen van woningen is essentieel voor het milieu en vermindert de energiekosten van de (uiteindelijke) bewoners. Bij het verduurzamen van woningen moet je echter wel rekening houden met eventuele beschermde dieren. Het komt namelijk veel voor dat dieren zich in of rondom woningen nestelen. Als opdrachtgever is het belangrijk om hier rekening mee te houden. De specialisten van Faunaprotect kunnen helpen bij het bedenken van een passende oplossing, zodat de werkzaamheden snel door kunnen gaan zonder negatieve gevolgen voor de fauna.

Mitigatie

Migitatie is vandaag de dag een belangrijk onderwerp. Het verduurzamen van woningen is essentieel voor het milieu en vermindert de energiekosten van de (uiteindelijke) bewoners. Bij het verduurzamen van woningen moet je echter wel rekening houden met eventuele beschermde dieren. Het komt namelijk veel voor dat dieren zich in of rondom woningen nestelen. Als opdrachtgever is het belangrijk om hier rekening mee te houden. De specialisten van Faunaprotect kunnen helpen bij het bedenken van een passende oplossing, zodat de werkzaamheden snel door kunnen gaan zonder negatieve gevolgen voor de fauna.

Mitigatie

Migitatie is vandaag de dag een belangrijk onderwerp. Het verduurzamen van woningen is essentieel voor het milieu en vermindert de energiekosten van de (uiteindelijke) bewoners. Bij het verduurzamen van woningen moet je echter wel rekening houden met eventuele beschermde dieren. Het komt namelijk veel voor dat dieren zich in of rondom woningen nestelen. Als opdrachtgever is het belangrijk om hier rekening mee te houden. De specialisten van Faunaprotect kunnen helpen bij het bedenken van een passende oplossing, zodat de werkzaamheden snel door kunnen gaan zonder negatieve gevolgen voor de fauna.

Mitigerende maatregelen flora faunawet

Wanneer blijkt dat er zich beschermde dieren in, rondom of onder de woning bevinden, mogen er niet zomaar werkzaamheden uitgevoerd worden. Men moet eerst nagaan of de diersoort benadeeld wordt door de geplande werkzaamheden. In veel gevallen is mitigatie essentieel. Wij helpen je om te bepalen welke mitigerende maatregelen je kunt nemen en kunnen de maatregelen ook toepassen. Voorbeelden van mitigatie zijn ontmoedigen, het plaatsen van tijdelijke nestkasten en het inbouwen van permanente verblijfplaatsen.

Mitigatie

Bij Faunaprotect hebben we veel ervaring in de bouwsector, waardoor we zowel de taal van de aannemer als die van de ecoloog spreken. We bedenken een uitvoerbare en verantwoorde oplossing. Zo is het slechts een kwestie van tijd voordat de mitigatie op orde is en de werkzaamheden voor verduurzaming door kunnen gaan.

Mitigerende maatregelen vleermuizen

Bevinden zich vleermuizen in een gebouw of woning, dan mogen er geen verbouwingen plaatsvinden tot de vleermuizen het gebouw op eigen initiatief hebben verlaten. Onze specialisten kunnen het gebouw natuurvrij maken op een ecologisch verantwoorde manier. We hangen bijvoorbeeld exclusion flaps en weringsborstels op. De exacte mitigatiemaatregelen die we moeten nemen alvorens er gebouwd kan worden, is afhankelijk van de specifieke situatie.

Voordat er verbouwd kan worden, moeten er in het kader van mitigatie ook tijdelijke nestkasten geplaatst worden. Zo hebben de vleermuizen een plek om te verblijven gedurende de verbouwing. Tot slot kan Faunaprotect erop tijdens de verduurzamende werkzaamheden geschikte permanente verblijfplaatsen voor de vleermuizen inbouwen. Nadien kunnen de tijdelijke nestkasten weer verwijderd worden zodra de vleermuizen hier geen hinder van ondervinden.

Advies nodig of heeft u vragen?
Neem hier contact op met ons

Dé specialist in mitigatie bij verduurzamende maatregelen

Faunaprotect heeft al veel mitigatie projecten succesvol kunnen afronden. We werken onder meer voor woningcoöperaties die op grote schaal willen verduurzamen. Heb je plannen om te verduurzamen en zijn er vermoedens dat er beschermde diersoorten aanwezig zijn? Doe dan een beroep op Faunaprotect, zodat de werkzaamheden snel uitgevoerd mogen worden en de lokale fauna hier niet onder komt te lijden!