FaunaProtect mitigerende maatregelen

Nestkasten plaatsen

Steeds meer particulieren en woningcoöperaties kiezen ervoor om hun woning(en) te verduurzamen. Dit scheelt in de maandelijkse kosten, verhoogt de woningwaarde en is uiteindelijk beter voor het milieu. Wanneer er zich beschermde dieren in of rondom de woning hebben gevestigd, dan mogen de werkzaamheden echter niet zomaar uitgevoerd worden. Er moeten dan mitigerende maatregelen genomen worden. Faunaprotect bedenkt in samenwerking met de ecoloog een oplossing en kan onder meer nestkasten plaatsen, om de dieren een (alternatieve) verblijfplaats te bieden. We kunnen nestkasten plaatsen voor diersoorten als de vleermuis, de huismus en de gierzwaluw.

Contact opnemen

Nestkast voor huismussen

Wanneer blijkt dat er zich huismussen in of rondom het gebouw hebben gevestigd, is het belangrijk dat er een passend mitigatieplan wordt bedacht. We kunnen tijdelijke nestkasten plaatsen, zodat de huismussen gedurende de verbouwing een alternatieve plek hebben om zich te nestelen. Daarna zullen we de huismussen ontmoedigen om het gebouw op een ecologisch verantwoorde manier natuurvrij te krijgen. De dieren mogen namelijk niet verjaagd worden en moeten op eigen initiatief het gebouw verlaten. Gedurende of na de bouw/renovatie kunnen we permanente nestkasten inbouwen. Ook zijn er mogelijkheden om speciale dakpannen te plaatsen waar huismussen zich in kunnen nestelen. Op die manier zijn de huismussen niet de dupe van de verbouwing.

Bij Faunaprotect bedenken we altijd een oplossing, uiteraard in samenwerking met de ecoloog. Of en hoeveel nestkasten we moeten plaatsen, is dus afhankelijk van de specifieke situatie. De ecoloog weet als specialist in mitigatie precies welke aanpak het meest geschikt is.

Projecten

Vleermuis nestkast

Ook als er zich vleermuizen in een gebouw vinden, mogen er niet zomaar werkzaamheden verricht worden. Ook nu is Faunaprotect in staat om de dieren te ontmoedigen om de woning natuurvrij te maken. Daarnaast kunnen we ook voor vleermuizen nestkasten plaatsen. Welk type nestkasten we moeten plaatsen, is afhankelijk van het seizoen en het soort vleermuis. We kunnen ook permanente verblijfplaatsen inbouwen gedurende de werkzaamheden aan de woning.

Nestkasten plaatsen als onderdeel van het mitigatieplan

Faunaprotect kan nestkasten plaatsen als onderdeel van een uitgebreider mitigatieplan. Ben je van plan om een pand te verduurzamen, dan bedenken wij samen met de ecoloog een geschikt mitigatieplan. Omdat we bij Faunaprotect veel ervaring hebben in de bouw, spreken we naast de taal van de ecoloog ook de taal van de aannemer.

Ben je benieuwd naar onze dienstverlening? Neem dan gerust contact met ons op, zodat we de mogelijkheden met je door kunnen nemen. We vertellen je graag meer over de nestkasten die we plaatsen en over het mitigatieplan in het algemeen.

Werkzaamheden
OFFERTE AANVRAGEN